It’s not just Erasmus - presentation about other international opportunities

(19. 06. 2021)

It’s not just Erasmus - presentation about other international opportunities

(19. 06. 2021)

Is your Erasmus experience coming to an end and you are wondering what now? Or you are a student in Ljubljana and you are starting to be a bit tired of everyday reality? No worries, we’ve all been there. We understand that the international environment is exciting and that regular life can be difficult to handle, so we would like to invite you to a discussion where we will present multiple options of international programs apart from Erasmus exchange. Maybe you will find inspiration for your future plans. The doors are open for Erasmus and also local students. We will talk about:  

European Solidarity Corps - long-term volunteering projects or internships which allow you to live and gain experiences in different countries with all costs covered. Great follow-up after university or a way to spend a gap year. 

SCI workcamps - for 1 - 3 weeks join an international group in a camp. Volunteer for a good thing and make your summer special. 

Erasmus+ Youth Exchanges and training courses - short term international projects (1 - 2 weeks) focused on different topics with fully covered costs. Get to know great people from all Europe and learn something in a non-formal education program. 

… and other opportunities.

The opportunities will be presented by volunteers from Zavod Voluntariat, who have personal and professional experience with the programs and they will be more than happy to answer all your questions. In case you would be interested in individual consultation in the topic don’t hesitate contact them on this email: michaela.voluntariat@gmail.com 

Join the presentation, which will be held twice: June 5th and June 19th. Choose the date that suits you best! This is the link where you apply for June 19th.

To apply for June 5th, use this link: https://prijave.sou-lj.si/en/events/it-s-not-just-erasmus-presentation-about-other-international-opportunities

SLOVENSKI ŠTUDENTI:

Ali si študent v Ljubljani in se poigravaš z idejo odhoda v tujino? Brez skrbi, vsi smo že bili tam. Zavedamo se, da je mednarodno okolje vznemirljivo in da je redno življenje težko obvladljivo, zato vas vabimo na predstavitev, kjer bomo poleg izmenjave Erasmus predstavili več možnosti mednarodnih programov. Mogoče boste našli navdih za svoje prihodnje načrte. Vrata so odprta za Erasmus in tudi lokalne študente. Govorili bomo o:

European Solidarity Corps - dolgoročni prostovoljni projekti ali pripravništva, ki vam omogočajo življenje in pridobivanje izkušenj v različnih državah z vsemi pokritimi stroški. Odlično nadaljevanje po univerzi ali način preživljanja prostega leta.

SCI workcamps - za 1 - 3 tedne se pridružite mednarodni skupini v kampu. Svoj čas namenite za dobro stvar in poskrbite, da bo vaše poletje nepozabno.

Mladinske izmenjave in tečaji Erasmus + - kratkoročni mednarodni projekti (1-2 tedna) so bili osredotočeni na različne teme s popolnoma pokritimi stroški. Spoznajte odlične ljudi iz vse Evrope in se naučite nekaj v programu neformalnega izobraževanja.

... in druge priložnosti.

Priložnosti bodo predstavili prostovoljci Zavoda Voluntariat (tuji študenti), ki imajo osebne in poklicne izkušnje s programi in bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja. Če bi vas zanimalo individualno posvetovanje v tej temi, ne oklevajte. Pišete jim lahko na to e-pošto: michaela.voluntariat@gmail.com

Prezentacija bo potekala dvakrat in sicer 5. in 19. junija ob 13. uri.

Ne pozabite se prijaviti na dogodek, da vas bomo lahko poslali vse pomembne informacije v zvezi z dogodkom!

Povezava do prijave za dogodek 5. junija: https://prijave.sou-lj.si/sl/events/it-s-not-just-erasmus-presentation-about-other-international-opportunities

Apply for event